Over AgroCampus | AgroCampus
Menu

Over AgroCampus

Over AgroCampus vzw

AgroCampus vzw (voorheen NCBL) is het vormingscentrum van Boerenbond, Ferm voor agravrouwen (vroeger KVLV-agra) en Groene Kring. Het vormingscentrum zet in op toekomstgerichte en inhoudelijk waardevolle vorming, in de eerste plaats voor actieve land- en tuinbouwers. Door de kwaliteitsbewaking en de sterk coördinerende en ondersteunende rol, wil AgroCampus zich onderscheiden van gelijkaardige initiatieven binnen de sector.

 

De scholingsgraad van de Vlaamse land- en tuinbouwers ligt beduidend hoger dan enkele decennia geleden. Maar ook na het afstuderen blijft, in een snel veranderende wereld, vorming heel belangrijk. Levenslang leren, liefst op maat van en zo dicht mogelijk bij de eigen bedrijfsvoering, is cruciaal. NCBL, de dienst Vorming van Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring speelde hier al vele jaren een belangrijke rol als het grootste erkend centrum voor naschoolse vorming in land- en tuinbouw in Vlaanderen. Doorheen de jaren wisselden het vormingsaanbod, de docenten en de didactische aanpak.

 

Op nieuwe paden

In 2016 werd de  werking van het NCBL onder de loep genomen. Met de doelgroep en doelstelling voor ogen, formuleerden de drie betrokken ledenorganisaties (Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring) hun verwachtingen ten aanzien van NCBL. Met een  duidelijke missie en de eigen leden als hoofddoelgroep voor ogen is beslist de werking bij te sturen. NCBL neemt begin 2017 een nieuwe start  zodat de vzw zich kan blijven onderscheiden van gelijkaardige initiatieven binnen de sector. Inhoudelijk waardevol en kwaliteitsvol gebracht, op maat van en zo dicht mogelijk bij de leden: dat moeten de uitgangspunten zijn. NCBL verandert van een ondersteunende dienst Vorming naar een volwaardig vormingscentrum wat gesymboliseerd wordt met de nieuwe naam AgroCampus.

 

Op verschillende niveau's

Het vormingscentrum vormt de draaischijf van lokale, regionale, provinciale en centrale opleidingen. Met een toegankelijke  website, doelgroep-gerichte vormingsbrochures en e-nieuwsbrieven (in functie van de interesses van de lesvolgers) en met een sterke coördinatie en administratieve ondersteuning wil AgroCampus het centraal aanspreekpunt maar vooral ook de referentie zijn voor al wie in de agrarische sector opleidingen wil volgen, organiseren of geven. Daarbij wordt de kwaliteitsgarantie op de diverse vlakken streng bewaakt.

 

De visie van Boerenbond bij de lancering van AgroCampus:

“AgroCampus zal, meer dan vroeger,  actieve land- en tuinbouwers (m/v) bereiken, ondersteunen in hun huidige bedrijfsvoering en voorbereiden op hun toekomst”, stelt Sonja De Becker , voorzitter Boerenbond. “Levenslang leren is in een voortdurend sterk veranderende sector als land- en tuinbouw, een vereiste voor wie toekomstgericht wil ondernemen. Vanuit Boerenbond, Ferm voor Agravrouwen en Groene Kring willen we daar onze rol in blijven spelen. Dit kan enkel als ook de vorming tijdig kwaliteitsvol bijgestuurd wordt. Dat doen we vandaag met de lancering van AgroCampus. De naamsverandering symboliseert de  grondige renovatie van  het NCBL dat decennialang zijn diensten bewees en dat in zijn nieuwe hoedanigheid, ook nog vele jaren zal doen”.