Over AgroCampus | AgroCampus
Menu

Over AgroCampus

Over AgroCampus vzw

AgroCampus vzw is het vormingscentrum van Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring, én partner van veel actoren in de sector.

AgroCampus is door de Vlaamse overheid erkend als algemeen centrum naschoolse vorming.

We gaan vol voor een toekomstgerichte en kwaliteitsvolle vorming, in de eerste plaats voor actieve land- en tuinbouwers. Door de kwaliteitsbewaking en de sterk coördinerende en ondersteunende rol, onderscheiden we ons van andere initiatieven binnen de sector.