Subsidieaanvraag | AgroCampus
Menu

Subsidieaanvraag

Vul hier de naam en liefst ook de code van jouw structuur in.
Hier sturen we de bevestiging van deze aanvraag naartoe.
Wanneer vindt de vorming plaats? TEN MINSTE 10 DAGEN NA VANDAAG.
:
:
De tijdsduur van de activiteit moet altijd 1, 2 of 3 uur bedragen (HELE uren).
Vul hier zo nauwkeurig mogelijk de locatie in.
Vul hier een aansprekende titel in (die wel de vorming goed beschrijft)
Welke lesgever heb je gecontacteerd om deze vorming te geven? (Naam + desgevallend reg.nr.)
Mag deze activiteit gepubliceerd worden op website en in de vakbladen van AgroCampus en Boerenbond?