Een fyto-nascholing organiseren | AgroCampus
Menu

Een fyto-nascholing organiseren

Een Aanvullende opleiding fytolicentie (voorheen bijscholing) organiseren

Elke houder van een fytolicentie moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie (6 jaar) verplicht een aantal vormingsactiviteiten bijwonen, afhankelijk van het type licentie. Ook als plaatselijke structuur of externe organisatie kan je een vormingsactiviteit als 'aanvullende opleiding fytolicentie' (voorheen 'FYTO-bijscholing') organiseren

Let op: de Vlaamse overheid legt hiervoor een aantal spelregels op. Voldoe je niet aan de voorwaarden dan heeft dit gevolgen op financieel vlak en telt de vorming  voor de deelnemers niet als aanvullende opleiding fytolicentie. We zetten deze voorwaarden hier op een rijtje.

 

Waaraan moet een aanvullende opleiding fytolcentie voldoen:

 • Een aanvullende opleiding fytolicentie duurt - zowel FYSIEK als ONLINE - minstens 2 uur  en gaat ook minstens 2 uur over gewasbescherming (in de ruime zin).
 • De lesgever heeft een fytolicentie P3 of is een leerkracht uit het landbouwonderwijs met relevante leservaring over gewasbescherming. Een uitzondering hierop zijn de lessen Eerste Hulp Bij Vergiftiging.  Een buitenlandse lesgever kan desgevallend als 'expert' les geven over gewasbescherming.
 • Minstens 45 minuten (van deze vorming wordt gegeven door een niet-commerciële lesgever. Dit is een lesgever die niet verbonden is aan een onderneming die gewasbeschermingsmiddelen verkoopt. Dit kunnen medewerkers zijn van proefcentra, Boerenbond, overheidsdiensten, scholen, enz.


Inhoudelijke aanvraag

Een aanvraag doe je uiterlijk 20 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit via deze link.  Je kruist aan dat deze activiteit bedoeld is als aanvullende opleiding fytolicentie. 
Het inhoudelijk programma van deze activiteit mail je door aan info@agrocampus.be met daarin een een duidelijke omschrijving van de onderwerpen, de lesgever per onderwerp en de juiste timing per onderwerp/lesgever. 
Het voorleggen van de inhoud is verplicht: de Vlaamse overheid beslist namelijk of de inhoud voldoet. Belangrijk is dat de omschrijving duidelijk aantoont dat het over gewasbescherming gaat. AgroCampus volgt de aanvraag verder op en laat je zo snel mogelijk weten of deze vorming voor de Vlaamse overheid in aanmerking komt als aanvullende opleiding fytolicentie. Je wacht dus best op dit antwoord alvorens je uitnodiging te versturen. Doe je aanvraag ruim op tijd zodat er mogelijkheid is om bij te sturen ingeval van problemen.

Er bestaat momenteel geen specifieke lijst van onderwerpen die wel/niet in aanmerking komen. Elk programma en onderwerp dient vooraf goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid. Het is dus belangrijk om dit goed te omschrijven. Een onderwerp dat valt onder een van onderstaande thema's, komt normaal wel in aanmerking als een onderwerp vor een aanvullende opleiding fytolicentie:

 • Wetgeving omtrent gewasbescherming en het gebruik van geasbeschermingsmiddelen
 • IPM
 • Oorzaken van schade aan gewassen (abiotisch, biotisch en onkruiden)
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Alternatieve gewasbescherming
 • Risico's voor mens en milieu bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - goede praktijken
 • Bewaren (fytolokaal) en transport van gewasbeschermingsmiddelen
 • Agrirecover
 • Registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Spuittoestellen: werking, afstelling, keuring
 • Spuittechniek
 • Veilig werken met fytoproducten
 • Driftreductie
 • Puntvervuiling voorkomen
 • www.fytoweb.be en andere websites en apps m.b.t. gewasbescherming
 • EHBV: Eerste Hulp Bij Vergiftiging (een algemene EHBO geldt niet als bijscholing fytolicentie)
 • Toegepaste gewasbescherming in een bepaalde teelt of sector

Verplichtingen voor de organsiator 

 • bij een online aanvullende opleiding fytolicentie:
  • uiterlijk één dag vooraf de deelnamelink met het opleidingsnummer via mail versturen naar landbouwvorming@lv.vlaanderen.be  en info@agrocampus.be 
  • zo snel mogelijk na de activiteit het logbestand van de vorming én.een overzicht van alle deelnemers (naam, voornaam en rijksregisternummer) doorsturen aan info@agrocampus.be. Voor deelnemers die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, bezorg je het fytolicentienummer. Voor deelnemers die met een andere dan hun eigen naam verschijnen in het logbestand bezorg je een overzicht van welke deelnemer achter welke naam op het logbestand zit.
  • ingevuld A7 formulier (door lesgever)
 • bij een fysieke aanvullende opleiding fytolicentie:
  • zo snel mogelijk na de activiteit een overzicht van alle deelnemers (naam, voornaam en rijksregisternummer) doorsturen aan info@agrocampus.be. Voor deelnemers die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, bezorg je het fytolicentienummer.
  • ingevuld A7 formulier (door lesgever)

Opgelet: Een aanvullende opleiding fytolicentie die minder dan 2 uur duurt, wordt door de overheid afgekeurd. Een individuele deelnemer die minder dan 2 uur deelneemt, krijgt deze aanvullende opleiding ook niet geregistreerd op de fytolicentie.

Uitnodiging: er geldt een communicatieverplichting vanuit de overheid

Maak in de uitnodiging duidelijk dat het gaat over een aanvullende opleiding fytolicentie. Op de uitnodiging moeten ook volgende logo's opgenomen worden:

 • logo AgroCampus
 • logo  fytolicentie
 • combi-logo Vlaanderen-EU

 

 

 

 

 

 

Registratie van de deelnemers van een aanvullende opleiding fytolicentie

Alle deelnemers moeten zich elektronisch laten registreren met hun E-ID. Als organisator zorg je voor de registratie van deze aanwezigheden. Je kan dit zelf doen door gebruik te maken van ons registratieprogramma (zie verder).

Registreren is eenvoudig, maar dient toch nauwgezet te gebeuren.

Hierbij enkele aandachtspunten:

 • neem reeds in je uitnodiging op dat de deelnemers zich op de activiteit elektronisch moeten laten registreren, en dat men dus hun E-ID moeten meebrengen.
 • zorg voor een pc met kaartlezer
 • registreren doe je met het E-ID programma van AgroCampus, dat je hieronder kan downloaden.
 • als naam voor je registratiebestand gebruik je het opleidingsnummer. De organisator en lesgever krijgen dit per mail toegestuurd.
 • registreer enkel de personen die effectief aanwezig zijn en de hele vorming volgen.
 • een deelnemer die geen E-ID bij zich heeft maar wel een vervangend document of informatie: lesgever noteert de naam, voornaam en rijksregisternummer op de keerzijde van het A7-formulier (dat de lesgever vooraf toegestuurd krijgt).
 • na de activiteit bezorg je als organisator het bestandje met geregistreerde deelnemers via info@agrocampus.be.

Wat als iemand geen e-ID (bij) heeft of de e-ID niet gelezen kan worden?

 • Als een deelnemer (tijdelijk) geen e-ID heeft, maar een vervangend document (bijvoorbeeld wegens verlies of diefstal), moet de lesgever of registrator de naam, voornaam en rijksregisternummer noteren op de keerzijde van zijn/haar formulier A7.
 • Als er deelnemers zijn waarvan de e-id niet gelezen kan worden, is het de lesgever die de nodige gegevens op de keerzijde van het formulier A7 noteert (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het is steeds de lesgever die verklaart dat de betrokken deelnemers effectief aanwezig zijn in de vorming. Dit is de enige geldige manier om deze uitzonderingen door te geven.

Wat met buitenlandse deelnemers?

Van een buitenlandse deelnemer noteert de lesgever of registrator volgende gegevens op achterzijde van het formulier A7 :

 • de volledige naam
 • de geboortedatum en -plaats
 • het nummer van de fytolicentie
 • volledig adres
 • emailadres en/of telefoonnummer

Het is steeds de lesgever die verklaart dat de betrokken deelnemers effectief aanwezig zijn in de vorming. Dit is de enige geldige manier om deze uitzonderingen door te geven.

Het AgroCampus E-ID-programma

Om de aanwezigheden te kunnen registreren heb je 3 dingen nodig:

 1. Een computer met kaartlezer
 2. De E-ID software van de overheid. Je vindt deze software en de instructie hier op de website van de overheid.
 3. Het registratieprogramma van AgroCampus.
  Je vindt het installatiebestand voor Windows-computers (Voor mac is er spijtig genoeg geen versie beschikbaar.) hier.
  Je moet eerst het bestandje ontkoppelen op je pc, daarna de bestanden uitpakken en dan setup uitvoeren.
  Installatiebestand registratieprogramma AgroCampus

Hoe je het programma gebruikt, lees je hier:  Hoe aanwezigheden registreren in het kader van fyto.