Frequently asked questions | AgroCampus
Menu

Frequently asked questions

FAQ Starterstraject (type A, type B, stage, installatieproef)

Heb ik recht op Vlaams Opleidingsverlof?

Ja, voor de starterscursus type A, type B en stage kan je opleidingsverlof aanvragen. Werknemers uit de priv├ęsector hebben recht op een bezoldigde afwezigheid bij het volgen van deze cursussen. Wil je gebruikmaken van het VOV geef dit dan mee tijdens of vlak na je inschrijving en wij bezorgen jou alle documenten die nodig zijn.

Heb ik recht op vrijstelling voor (een deel van) de starterscursus?

Misschien. Je kan recht hebben op vrijstelling van een onderdeel van de starterscursus.

Heb je in de eerste & tweede graad middelbaar onderwijs een land- of tuinbouwirchting gevolgd , dan kan je vrijstelling aanvragen voor de stage.

Heb je minstens 5 jaar middelbaar onderwijs gevolgd in een land- of tuinbouwirchting, dan kan je vrijstelling aanvragen voor de type B cursus en de stage.

Ben je minstens 5 jaar werkzaam in een land- of tuinbouwbedrijf onder een van volgende statuten, dan kan je vrijstelling voor je stage aanvragen:
- meewerkende echtgenoot
- zelfstandig bedrijfsleider
- zaakvoerder
- zelfstandig helper

 

Kan ik voor mijn 18e aan de cursus starten?

Ja, je kan voor dat je 18 jaar oud bent met de cursus starten. Je kan pas stage lopen en de installatieproef afleggen wanneer je effectief 18 bent, of in het bezit bent van het van je secundair diploma. Wie de cursus aanvangt voor zijn 18e en zonder diploma secundair onderwijs telt echter niet mee in kritieke minimum aantal deelnemers die nodig zijn om een cursus te mogen laten lopen.

FAQ Rijbewijs G (tractorrijbewijs)

Waarom is de retributie niet overal gelijk?

Op bepaalde locatie beschikt AgroCampus en Groene Kring over een eigen oefenterrein, waarop ook de examens worden afgenomen.

Dit heeft als grote voordeel dat de kandidaat zijn kunnen demonstreert in een vertrouwde omgeving en hopelijk minder stress ervaart dan in een echt examencentrum.

Het nadeel is wel dat bij deze examens de retributie 20 euro meer bedraagt dan in een GOCA-examencentrum.

Wie heeft een rijbewijs G nodig?

Als je geboren bent voor 1 oktober 1982 mag je zonder rijbewijs de openbare weg op met een landbouwvoertuig. Ben je jonger? Dan heb je een gepast rijbewijs nodig. Voor het uitvoeren van land- en bosbouwactiviteiten volstaat een G-rijbewijs.

Als je een landbouwvoertuig gebruikt voor andere activiteiten heb je een rijbewijs nodig van de categorie B, BE, C, CE of C1+E, naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of samenstel.

FAQ Fytolicentie (opleiding & bijscholing)

Heb ik recht op Vlaams Opleidingsverlof?

Ja, zowel voor een volledige opleiding (P1, P2 of P3) als voor een fytobijscholing kan je opleidingsverlof aanvragen. Werknemers uit de priv├ęsector hebben recht op een bezoldigde afwezigheid bij het volgen van deze cursus of lessen. Wil je gebruikmaken van het VOV geef dit dan mee tijdens of vlak na je inschrijving en wij bezorgen jou alle documenten die nodig zijn.
Opgelet, je moet in het totaal wel voor minstens 32 uren vorming ingeschreven zijn bij AgroCampus. Je kan deze uren spreiden over verschillende opleidingen, maar deze moeten wel allemaal in het zelfde schooljaar vallen.

Kan ik gebruik maken van een tussenkomst door een sectorfonds?

Ja, voor medewerkers met een vast contract als arbeider tewerkgesteld in de sectoren tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04), landbouw (PC 144) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) betaalt EDUplus de volledige opleidingskost en de loonkost terug voor de uren (enkel overdag) dat jouw medewerker cursus volgt.