Starten in land- of tuinbouw? | AgroCampus
Menu

Starten in land- of tuinbouw?

Starten in land- of tuinbouw?

Wil jij een land- of tuinbouwbedrijf opstarten of overnemen? Overweeg je een carrière in land- of tuinbouw? Volg dan onze starterscursus, de beste basisopleiding en ideale voorbereiding.
Ben jij een actieve land- of tuinbouwer die zijn/haar kennis wil opfrissen? Ook dan is de starterscursus iets voor jou!

De starterscursus leidt naar het installatieattest. Dit attest geeft toegang tot financiële ondersteuning via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Inschrijven voor de starterscursus doe je via de website.
Zit je nog met een vraag? Dan kan je terecht bij vorming@boerenbond.be of telefonisch op 016 28 61 10. We helpen je graag!

Starterscursus type B   De stage   Terugkomavond   Installatieproef   Installatieattest  
Vrijstellingen   Vlaams Opleidingsverlof   Opleidingcheques

STARTERSCURSUS TYPE A: Algemeen land- en tuinbouw (100 uren)

Inhoud van de starterscursus type A

Dit cursusonderdeel behandelt verschillende onderwerpen zoals onder meer algemene & specifieke  landbouwwetgeving, bedrijfsovername, financieel beheer & ondernemerschap, sociale en familiale aspecten, fiscaliteit en boekhouding, schadeberekening & verzekeringen,...
De starterscursus type A is toegankelijk voor iedereen en richt zich specifiek naar personen die denken aan een overname of opstart in de verre/nabije toekomst, of reeds gestart zijn met een eigen bedrijf

Je krijgt er antwoord op de vragen

     -  Is jouw project rendabel, kan je ervan leven?
     -  Hoe zit het met bevoorrechte pachtoverdracht?
     -  Welke vergunningen zijn er nodig?
     -  Plan je milieu-investeringen best op het ogenblik van de overname of stellen je deze beter uit?
     -  Is overnemen in bijberoep een opie?
     -  Wat zijn de gevolgen van huwen met scheiding van goederen of met algehele gemeenschap?
     -  Wat neem je precies over en hoe bepaal je de waarde hiervan?
     -  Kies je voor een forfaitair stelsel of niet? Welk stelsel is het voordeligst?
     -  Van welke premies kan je genieten?
     -  Hoe kan je jouw bedrijf omschakelen naar biologische landbouw?
     -  Hoe zit het met de landbouw in Europa?

Praktisch

De cursus wordt aangeboden in volgende formules:

 • Hybridecursus: Combinatie van online en fysieke lessen, op vrijdag (overdag) en dinsdag en donderdag ('s avonds). In totaal 4 vrijdagen en 18 avonden van september tot december. Er is ook een beperkt aanbod van februari tot juni.
 • Dagcursus: 3 keer 5 dagen van telkens 8 uur (ma - vrij), herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie. Deze cursus gaat volledig fysiek door.

Voor deze cursussen kan je Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

Inschrijvingsgeld leden Boerenbond, Groene Kring, Ferm Agra: 130€ + gratis cursusmap

Inschrijvingsgeld niet-leden: 130€ + 50€ cursusmap

Ik heb interesse in de starterscursus

Klik hier voor alle data en locaties van de starterscursus type A

Opleiding op maat?

Ben je op zoek naar een opleiding in jouw regio, aarzel dan niet om contact te nemen met ons.
Kan je zelf een groep geïnteresseerden samenbrengen om de cursus te volgen? Dan organiseren wij een cursus waar en wanneer je wilt. Neem zeker even contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken.

Terug naar boven

STARTERSCURSUS TYPE B: sectorspecifieke kennis (60 uren)

De starterscursus type B is een praktijkgerichte opleiding met een boeiend programma van sectorspecifieke onderwerpen.  De cursus is gericht op starters na het volgen van een type A cursus, op werknemers van een actief land-/tuinbouwbedrijf, op partners van een actieve land-/tuinbouwer of actieve land-/tuinbouwers zelf die hun beroepskennis willen opfrissen of uitbreiden.

Inhoud van de starterscursus type B

In de cursus wordt per sector dieper ingegaan op onderwerpen als rendabiliteit, specifieke administratie, kostprijsberekening, lastenboeken, beheersovereenkomsten, bodembeheer, premiemogelijkheden, gewasbescherming, teelttechnieken, rassenkeuze, pachtwet en grondgebruik, duurzame productiemogelijkheden,…

Locaties en data

De cursus wordt aangeboden in volgende formule: 4 fysieke vrijdagen (9u-17u) + 9 online avonden (18u30-22u30). De fysieke dagen gaan door op locaties doorheen heel Vlaanderen. Wie werkt in de prive-sector kan gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof om op deze momenten vrij te zijn. Inschrijvingsgeld leden Boerenbond, Groene Kring, Ferm Agra: 90€ + gratis cursusmap. Inschrijvingsgeld niet-leden: 90€ + 30€ cursusmap.

 • Akkerbouw-grove groenten: VOLZET
 • Melkvee: VOLZET
 • groententeelt (openlucht en glastuinbouw): start op 26/1, einde op 19/4. Fysieke lesdagen op 26/1, 23/2, 15/3 en 19/4.
 • Fruitteelt: start op 2/2, einde op 26/4. Fysieke lesdagen op 2/2, 1/3, 22/3 en 26/4.
 • Varkenshouderij; pluimveehouderij: start op 2/2, einde op 26/4. Fysieke lesdagen op 2/2, 1/3, 22/3 en 26/4.
 • Nieuwe verdienmodellen: start op 2/2, einde op 26/4. Fysieke lesdagen op 2/2, 1/3, 22/3 en 26/4.
 • Sierteelt en boomkwekerij: start op 9/2, einde op 3/5. Fysieke lesdagen op 9/2, 8/3, 29/3 en 3/5.
 • Vleesvee: start op 9/2, einde op 3/5. Fysieke lesdagen op 9/2, 8/3, 29/3 en 3/5.
 • Nieuw! Type B wijnbouw ism Studiekring Guvelingen: Start op 27 januari, einde op 18 mei. Combinatie van digitale (25%) en fysieke lessen (75%) op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag overdag. Leden Boerenbond/Groene Kring/Ferm Agra/StuGu: 200 euro + gratis cursusmap. Niet-leden: 200 euro + 50 euro cursusmap. Dit is incl. labo's en proeverijen.

Ik heb interesse in de starterscursus

Klik hier voor alle data en locaties van de starterscursus type B

Opleiding op maat?

Ben je op zoek naar een specifieke opleiding in jouw regio of sector, aarzel dan niet om contact te nemen met ons.
Kan je zelf een groep geïnteresseerden samenbrengen om de cursus te volgen? Dan organiseren wij een cursus waar en wanneer je wilt. Neem zeker even contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken.

Terug naar boven

STAGE

Stage is een verplicht onderdeel van de starterscursus. Tijdens je stage zet je de theorie uit de type A en B cursus om naar de praktijk. Je krijgt hierbij begeleiding van de bedrijfsleider en 2 stagebegeleiders aangeduid door AgroCampus. Tijdens je stage maak je een stageopdracht die ook de voorbereiding voor je installatieproef is.

 • Je volbrengt je stage op 2 verschillende bedrijven.
 • 2x min. 10 dagen (80u), binnen een aaneensluitende periode van 10 maanden.
 • Je maakt je stageopdracht over het bedrijf dat je op de mondelinge installatieproef bespreekt.
 • Dat kan 1 van de 2 stagebedrijven zijn (bij voorkeur het laatste), of je eigen ouderlijk bedrijf thuis.
 • Op een moment naar keuze, NA afronding van de type A cursus.
 • klik hier voor alle info over jouw stage : STAGE

Terug naar boven

TERUGKOMAVOND - VOORBEREIDING OP DE INSTALLATIEPROEF

Om je goed voor te bereiden op de installatieproef, kan je deelnemen aan de terugkomavond van de starterscursus. De Groene Kring consulent overloopt nog eens met jou de vakken van de type A om je voor te bereiden op de schriftelijke proef. Als voorbereiding op het mondelinge deel overlopen we een handig stappenplan, waarmee jij aan de slag kan om  jouw presentatie samen te stellen. Uiteraard is er ruim tijd voorzien voor  jouw vragen zodat je goed voorbereid aan de proeven begint.

<klik hier voor de data en locaties van de terugkomavonden>

INSTALLATIEPROEF

De installatieproef wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid, de inschrijven verlopen via AgroCampus. Dit is het eigenlijke examen van de starterscursus. De installatieproef wordt 2 maal per jaar georganiseerd in elke provincie.

De installatieproef bestaat uit:

 • Schriftelijk deel (open boek)
 • Mondelinge deel (voor jury)

<klik hier voor de data en locaties van de installatieproeven>

INSTALLATIEATTEST

Na het succesvol afronden van dit traject ontvang je een installatieattest. Dit attest verleent je toegang tot VLIF-steun bij de overname of opstart van jouw eigen bedrijf of bij investeringen. Het installatieattest omvat ook een attest bedrijfsbeheer en toont tevens aan dat je beroepsbekwaam bent. Ook zal je een brede kennis opbouwen en dit zowel algemeen als sectorspecifiek.

Terug naar boven

VRIJSTELLINGEN

Misschien ben jij wel vrijgesteld voor een deel van het traject. Wat je precies moet volgen om toch een installatieattest te bekomen lees je hier.

Terug naar boven

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Werknemers uit de privésector die een starterscursus type A of B volgen of een stage lopen, hebben recht op een bezoldigde afwezigheid.  Als dit voor jou het geval is, geef dit dan duidelijk mee bij je inschrijving. Wij bezorgen je dan op het gepaste moment de nodige documenten om je opleidingsverlof aan te vragen.

Terug naar boven

BETALEN MET OPLEIDINGSCHEQUES

De opleidingen die AgroCampus aanbiedt kunnen niet betaald worden met opleidingscheques.

Terug naar boven