Privacy | AgroCampus
Menu

Privacy

Privacy

Deze website wordt beheerd door AgroCampus vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@agrocampus.be

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

AgroCampus vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan AgroCampus verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over AgroCampus, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. inschrijven voor een vorming, ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal AgroCampus ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan AgroCampus meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan AgroCampus mee te delen. AgroCampus kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

AgroCampus verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. AgroCampus zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving.

De persoonsgegevens die AgroCampus verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van AgroCampus, of bepaalde personen of entiteiten waarmee AgroCampus een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

AgroCampus verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt AgroCampus ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via mail aan info@agroCampus.be .

Gegevens van de registrators

De contactgegegens (naam en telefoonnummer) van onze registrators zijn publiek beschikbaar via onze website. Deze personen hebben via een overeenkomst aangegeven om voor AgroCampus vzw aanwezigheidsregistraties te doen.

Gebruik van cookies

Lees de cookieverklaring van AgroCampus

Update van deze privacyverklaring

AgroCampus kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.