Subsidiëringsvoorwaarden | AgroCampus
Menu

Subsidiëringsvoorwaarden

Subsidiëringsvoorwaarden

Om van subsidies te kunnen genieten moet  je aan 2 voorwaarden voldoen: de lesgever moet erkend zijn door de Vlaamse Overheid en er moet een minimum aantal deelnemers aanwezig zijn.

Erkenning lesgever

Om een lesgeversvergoeding te krijgen van de overheid moet je als lesgever erkend zijn. Iedereen kan een erkenning aanvragen op basis van opleiding of ervaring. Om de erkenning aan te vragen vul je dit formulier  volledig in en bezorgt het aan AgroCampus via mail of de post. Wij zorgen voor de rest. 

Minimum aantal deelnemers

Het minimul aantal deelnemers dat nodig is om subisdies te krijgen voor je activiteit is afhankelijk van het type vorming. Je vindt overzicht in de tabel hieronder. 

Korte Vorming Minimum Doelgroep
Studievergaderingen, bezoeken, contactvergaderingen en panelgesprek
Reguliere onderwerpen 10 deelnemers art. 2, §1 of art.2, §2

Bio landbouw/korte keten/wijnbouw,

lerend netwerk

6 deelnemers
6 bedrijven
art. 2, §1 of art.2, §2

 

Vormingscursus (min. 20u) Minimum Doelgroep
Theorie 10 deelnemers art. 2, §1
Praktijk* 6 deelnemers art.2, §1
* alle deelnemers moeten "de praktijk van het vak beoefenen onder leiding van de lesgever"

 

Artikel 2. Besluit van de Vlaamse Regering 04/06/2004

§ 1. De volgende personen die landbouwactiviteiten uitoefenen, vallen onder het toepassingsgebied:

  1. de bedrijfshoofden die als zelfstandige in hoofdberoep of in nevenberoep in de landbouwsector werkzaam zijn, hun medewerkende gezinsleden, zelfstandige helpers en landbouwwerknemers;
  2. de werknemers, tewerkgesteld bij erkende organisaties waarvan de activiteiten betrekking hebben op bedrijfsverzorging in de landbouwsector;
  3. de loonwerkers en de tuinaannemers, alsook hun meewerkende gezinsleden en werknemers;
  4. de werknemers van groendiensten van openbare besturen;
  5. de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen;
  6. de imkers.


§ 2. De volgende personen die landbouwactiviteiten zullen uitoefenen in de toekomst, vallen onder het toepassingsgebied:

  1. de personen die zich voorbereiden om in hoofd- of nevenberoep te gaan werken in de landbouwsector, of die zich voorbereiden op een bedrijfsaanpassing, een omschakeling of een diversifiëring binnen de landbouwsector;
  2. de kandidaat-professionele gebruikers, kandidaat-distributeurs en kandidaat-voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen.