Subsidiëringsvoorwaarden | AgroCampus
Menu

Subsidiëringsvoorwaarden

Subsidiëringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 1. het moet gaan over onderwerpen ifv naschoolse beroepsvorming in land- en tuinbouw (niet in de hobbysfeer).
  Bij de aanvraag geeft de inrichter duidelijk aan over welk onderwerp de vorming handelt.
   
 2. de lesgever is erkend door de overheid (de betrokken persoon kan zich registreren via landbouwvlaanderen.be/eLoket)
   
 3.  zijn voldoende erkende deelnemers aanwezig. In de meeste gevallen gaat het over minstens 10 erkende deelnemers uit onderstaande lijst. Handelt het onderwerp over biologische teelt, korte keten of wijnbouw, dan zijn er minstens 6  erkende deelnemers aanwezig:
 • de actieve landbouwer (natuurlijke persoon)
 • bestuurders van de actieve landbouwer (rechtspersoon)
 • personen ingeschreven op hetzelfde adres als de actieve landbouw (niet meer schoolplichtig)
 • werknemers van de actieve landbouwer
 • zaakvoerders of werknemers van loonwerkers
 • personen die zich voorbereiden om actieve landbouwer te worden (iemand die een starterscursus volgt)
 • imkers of personen die zich voorbereiden om imker te worden
 • professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters professionele gewasbescherming (fytolicentiehouders P1, P2 en P3)
 • personen die een opleiding professioneel gebruiker fytolicentie volgen (enkel actieve landbouwers)
 • erkende lesgevers en adviseurs

 

4.  De inrichter registreert de deelnemers.

5. Wanneer?

 • een vorming kan niet op zon- en feestdagen
 • een vorming die fysiek plaatsvindt duurt minstens 2u (max 4u), een online vorming duurt minstens 1u, 
 • en situeert zich binnen een dagdeel
  - voormiddag: tussen 8u00 en 13u00
  - namiddag: tussen 13u00 en 18u00
  - avond: tussen 18u00 en 22u00.  Na 22u00 geen subsidies.
 • maximum 2 vormingen (dagdelen) per dag, met minstens 1 uur pauze tussenin