Stage | AgroCampus
Menu

Stage

Stage

Een stage bestaat uit

 • één stageperiode: 1x20 dagen (min. 160 uur) of
 • twee stageperiodes: 2x10 dagen (2 x min. 80 uur)

Elke stageperiode moet binnen de 3 maanden afgerond zijn.

De spelregels

 • Niet noodzakelijk opeenvolgende dagen
 • Mogelijk tijdens weekend, zon- en feestdagen, behalve voor stagebezoeken door begeleiding
 • Max. 3 maanden per stageperiode
 • Gemiddeld 8 u/dag (min. 4 uur, max. 12 uur)

Begeleiding door

 • AgroCampus (adminstratief)
 • consulent Groene Kring 
 • consulent Boerenbond

Een stage aanvragen

Doe je door een ingevuld aanvraagformulier samen met een ingevuld én ondertekend stagecontract en een aangevuld stageplan minstens 14 dagen voor de start van je stage te bezorgen aan Agrocampus vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven of per e-mail aan info@agrocampus.be

De formulieren vind je hier:

Bij de start van je stage

Bij de start van je stage wordt je gecontacteerd door de consulent van Groene Kring voor een begeleidende afspraak. De consulent komt lang tijdens de eerste dagen van je stage en overloopt met jou en de bedrijfsleider nogmaal alle documenten van je stagemap zodat alle verplichtingen duidelijk zijn voor iedereen. De consulent maakt ook je eerste begeleidingsdocument op. 
Dit document wordt ook bezorgd aan de consulent Boerenbond die jouw 2e begeleidingsmoment zal verzorgen. Na de afspraak met de Groene Kring consulent leg je zo snel mogelijk een afsrpaak vast met de consulent Boerenbond. Ook daar wordt de bedrijfsleider verwacht. 

Tijdens je stage

 • Ben je aanwezig op het stagebedrijf tijdens de vastgelegde stageperiode
 • Vul jij én de bedrijfsleider dagelijks de groene aantekenlijst in het mapje aan
 • Is je stagemap gedurende de hele duur van je stage op het stagebedrijf aanwezig

Gedurende de hele stageperiode kan er op elk moment controle komen vanuit de overheid. Zorg ervoor dat je steeds in orde bent!

Een wijziging aanvragen

Wil je toch een wijziging aanbrengen in je stageplan, dan moet je dit minstens 2 werkdagen vooraf melden via info@agrocampus.be of via 016 28 61 10.
Kan je onverwachts (bv door ziekte) niet aanwezig zijn, meld je dit ook zo snel mogelijk.

Na je stage

 • Stuur je de stagemap volledig ingevuld terug naar AgroCampus
 • Maak je een beknopt en een uitgebreid stageverslag

Na het afwerken van de volledige starterscursus kan je deelnemen aan de installatieproef om je installatieattest te behalen.