Inhoud van de Starterscursus - Type B - Hoevetoerisme | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Hoevetoerisme

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Hoevetoerisme

Economische en sociale benadering

 • Kostprijsberekening
 • Rendabiliteit
 • Fiscaliteit en BTW regelgeving

Sectorspecifiek ondernemerschap

 • Bedrijfsbezoeken
 • Hotellier op je eigen bedrijf

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
 • Aanvraag toeristische vergunning/aanmelding
 • Brandveiligheid, verzekering BA exploitatie, eigendomsbewijs gebouw, plan kadastrale legger.
 • Ondernemingsnummer, bankrekening, verzekeringen, …
 • Toegankelijkheid mindervaliden, sabam, billijke vergoeding, FAVV, registratie reizigers, KB speeltoestellen, milieu, …
 • Ondernemingsnummer, fiscaliteit en btw
 • Registratie en Aangifte m.b.t. Voedselveiligheid via FAVV

Technische aspecten

 • Hotelmanagement, onthaal, registratie van de boeking, facturatie,…
 • Onthaal bij aankomst
 • Toegankelijkheid, welke aanpassingen zijn noodzakelijk, hoe maak ik een onderscheid?
 • Prijszetting en publicatie
 • Speeltoestellen en Speelterreinen
 • Verzekeringen
 • Milieunormen: o.a. zuivering afvalwater
 • Promotie en publiciteit