Informatie voor organisatoren | AgroCampus
Menu

Informatie voor organisatoren

Informatie voor organisatoren

In samenwerking met AgroCampus

Voor alle actitiviteiten die je meldt aan AgroCampus en waarvoor je subsdidies aanvraagt moet je bij elke communicatie de volgende zaken vermelden:

 • In samenwerking met AgroCampus
 • Met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Je kan hiervoor de volgende logo's gebruiken, maar vermelden in tekst mag ook.
(klik met de rechtermuisknop op het gewenste logo - kies voor "Afbeelding opslaan als" - sla het op je computer bij Mijn afbeeldingen.  Je kan het logo daarna invoegen vanop je eigen schijf in je Word document)

 

     

 

Goede afspraken maken goede vrienden

Wat verwacht je van de lesgever? Welk(e) onderwerp(en) moet hij/zij behandelen? Hoe lang wil je dat deze opleiding duurt? Spreek alles goed af zodat er achteraf geen verrassingen naar boven komen.

Let op: niet elke lesgever werkt aan de standaardbezoldiging (2021: 54,80 EUR/lesuur). Bespreek dit op voorhand, want sommigen vragen een supplement. Ook kunnen er nog persoonlijke onkosten gemaakt zijn voor bv. verplaatsing (de standaardvergoeding hiervoor bedraagt 0,30 EUR/km – kwitantie voor verplaatsingskosten).

Welke kosten vallen ten laste van wie?

Kosten
Ten laste van
Lokaal/drankverbruik Organisator
Extra materiaal voor praktijkles Organisator
Lesgever standaardtarief AgroCampus
Lesgever gedeelte boven standaardtarief* Organisator
Reiskosten - kwitantie voor verplaatsingskosten Organisator

*Wanneer de lesgever een bezoldiging vraagt die hoger ligt dan de standaardvergoeding dan betaalt de organisator deze factuur. AgroCampus zal de standaardvergoeding uitbetalen aan de organisator (let op dat de lesgever dit zo ook vermeldt op het A7 formulier) zodat je als organisator enkel het verschil ten opzichte van de standaardvergoeding ten laste neemt.

Als organisator ontvang je een werkingstoelage om de kosten van je vorming te financieren. Deze bedraagt 15,76 EUR (*) per gesubsidieerd uur. Indien het om een praktijkvorming gaat,  ontvang je voor de praktijkuren 50,69 EUR (*) per uur.

(*) Bedragen voor 2021

Kosten verminderen door samenwerking

Voor praktijklessen die plaatsvinden in een praktijkcentrum of een tuinbouwschool geldt er in bepaalde gevallen een aparte regeling m.n. ‘de samenwerking’. AgroCampus vergoedt het centrum of de school rechtsreeks via subsidies. Hierdoor ontvang jij als organisator geen factuur voor het gebruik van de infrastructuur en drank.
De gebruikte materialen blijven ten laste van de organisator of deelnemers. Neem contact op met jouw consulent om te weten of er in jouw regio een school of een vormingscentrum is waarmee er een regeling van samenwerking is afgesproken.

Vraag tijdig subsidies aan

 • Minimum 10 dagen op voorhand. Let op feestdagen tellen niet mee!
 • Elke wijziging (in datum, uur, locatie, lesgever,..) moet meegedeeld worden aan ons (info@agrocampus.be).

Wat kan er mislopen?

Wat loopt er fout?
 • Subsidies te laat aangevraagd

 • Wijziging werd niet tijdig doorgegeven aan AgroCampus vzw

 • Onvoldoende (geldige) deelnemers aanwezig

Gevolgen:
 • De kosten voor de zaal, drankverbruik, etc. zal je als organisator moeten betalen uit de kas van je vereniging.

 • De lesgever wordt steeds betaald voor zijn/haar prestaties. Indien er geen subsidies zijn zal er een recuperatie hiervan gebeuren via een factuur aan de organisator.

Promotie maken is de boodschap!

Standaard zullen al jouw vormingsactiviteiten aangekondigd worden op onze website en in de vakbladen en websites van onze partners:

 • Boer&Tuinder

 • Management&Techniek

 • De vormingskalender Boerenbond

Indien je geen publicatie wenst, dien je dit mee te geven bij de subsidieaanvraag.

Heb je zelf nog andere idee├źn om je activiteit te promoteren? Zeker doen!