Inhoud van de Starterscursus - Type B - Sierteelt | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Sierteelt

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Sierteelt

Economische en sociale benadering

Kostprijsberekening
Rendabiliteit 

Sectorspecifiek ondernemerschap

Personeelsbeleid en tewerkstelling in de sierteelt
Communicatie, vermarkting en management
Bedrijfsbezoeken

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

Vergunningen in de sierteelt
MAP
Kwaliteitslabels en etikettering
Sectorgids sierteelt

Technische aspecten

Geïntegreerde bestrijding en IPM
Beregeningssystemen en wateropvang
Verantwoorde energiekeuze en optimalisaties WKK's en groene stroom uit energie
Mineralenbalans en bemesting
Serreconstructies en types - klimaatregeling
Aanleg van containervelden
Langzaam werkende meststoffen