Inhoud van de Starterscursus - Type B - Rundvee/akkerbouw | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Rundvee/akkerbouw

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Rundvee/akkerbouw

Economische en sociale benadering

 • Kostprijsberekening
 • Rendabiliteit 

Sectorspecifiek ondernemerschap

 • Hoeveverkoop
 • Bedrijfsbezoeken

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

 • Lastenboek – sectorgidsen
 • MAP – premies
 • Fytolicentie
 • Sanitel

Technische aspecten

 • Voeding en rantsoenberekening
 • Ziekten
 • Vruchtbaarheid en fokprogramma
 • Stallenbouw en stalinrichting
 • Gewasbescherming + IPM
 • Teelttechniek akkerbouw
 • Bodemvruchtbaarheid: groenbemesters, humus, …
 • Graslanduitbating en bemesting
 • Fytolicentie
 • Energie op het bedrijf