Inhoud van de Starterscursus - Type B - Melkvee | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Melkvee

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Melkvee

Economische en sociale benadering

 • Kostprijsberekening
 • Rendabiliteit

Sectorspecifiek ondernemerschap

 • Hoeveverkoop
 • bedrijfsbezoeken

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

 • Quotumbeleid
 • MAP-premies
 • Sanitel 

Technische aspecten

 • Melkkwaliteit
 • IKM
 • Uiergezondheid
 • Fokprogramma
 • Voedingsziekten
 • Dierziekten
 • Voederbalansen
 • Voeding en rantsoenberekening
 • Klauwverzorging
 • Vruchtbaarheid rundvee (KI)
 • Opfok jongvee
 • Energie op het bedrijf