Inhoud van de Starterscursus - Type B - Fruitteelt | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Fruitteelt

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Fruitteelt

Economische en sociale benadering

Kostprijsberekening  en rendabiliteit 
EU ondersteuning 
Fiscaliteit: barema's, seizoenslonen en belastingstelsels

Sectorspecifiek ondernemerschap

Appel- en perenproductie in de wereld
Teelt en afzetgebieden in de fruitteelt
Bedrijfsbezoeken

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

Milieuvergunningen 
Kwaliteitszorg en bewaringstechnieken 
 Arbeidsveiligheid 
Tewerkstelling en huisvesting 
Fytolicentie

Technische aspecten

Teelttechnieken
Plantsystemen in de fruitteelt
Vruchtzetting en -dunning
Rassen in de fruitteelt
Vermeerderingstechnieken en aanleg plantages
Koeltechnieken
Bodemgeschiktheid
Bemesting in de praktijk
Biologische en geïntegreerde gewasbescherming
Energie op het bedrijf
Watergebruik