Inhoud van de Starterscursus - Type B - Akkerbouw | AgroCampus
Menu

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Akkerbouw

Inhoud van de Starterscursus - Type B - Akkerbouw

Economische en sociale benadering

Kostprijsberekening
rendabiliteit 

Sectorspecifiek ondernemerschap

Hoeveverkoop
Bedrijfsbezoeken

Administratieve - wetgevende verplichtingen 

Lastenboek – sectorgidsen
MAP – premies
Fytolicentie
Sanitel

Technische aspecten

Voeding en rantsoenberekening
Ziekten
Vruchtbaarheid en fokprogramma
Stallenbouw en stalinrichting
Gewasbescherming + IPM
Teelttechniek akkerbouw
Bodemvruchtbaarheid: groenbemesters, humus, …
Graslanduitbating en bemesting
Fytolicentie
Energie op het bedrijf