Menu

P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik

P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik

Inhoud

Tijdens deze opleiding van 120  uur leer je hoe gewasbeschermingsmiddelen werken en waarom je bepaalde middelen beter wel/ niet gebruikt. Met welke voorzorgsmaatregelen moet je rekening houden? Wat zijn de mogelijkheden van geleide bestrijding? Per sector worden teeltspecifiek de meest voorkomende onkruiden, ziekten en plagen overlopen.

Een licentie P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1 en P2.

P3 VLAANDEREN    
Cursus P3
(dagcursus)
16 dagen voorjaar 2020 ik wil graag meer weten over deze cursus.