Een fyto-nascholing organiseren | AgroCampus
Menu

Een fyto-nascholing organiseren

Een fyto-bijscholing organiseren

Elke houder van een fytolicentie moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie (6 jaar) verplicht een aantal vormingsactiviteiten bijwonen, afhankelijk van het type licentie. Ook als plaatselijke structuur  of externe organisatie kan je een vormingsactiviteit als FYTO-bijscholing organiseren. Let op: de Vlaamse overheid legt hiervoor een aantal spelregels op.  Voldoe je niet aan de voorwaarden dan heeft dit gevolgen op financieel vlak en telt de bijscholing niet mee voor de deelnemers.  We zetten ze hier op een rijtje.

Aanvraag

Een aanvraag doe je uiterlijk 20 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit via deze link. Je kruist aan dat deze activiteit bedoeld is als bijscholing voor de fytolicentie. 
Het inhoudelijk programma van deze activiteit mail je door aan info@agrocampus.be met vermelding ‘fyto’ in het onderwerp samen met een ontwerp van uitnodiging en duidelijke omschrijving van de onderwerpen. Beschik je over een presentatie van de lesgever, dan kan je deze optioneel ook bezorgen.
Het voorleggen van de inhoud is verplicht: de Vlaamse overheid beslist namelijk of de inhoud(en) voldoet. Belangrijk is dat de omschrijving duidelijk aantoont dat het over gewasbescherming gaat. AgroCampus volgt de aanvraag verder op en laat je zo snel mogelijk weten of deze vorming voor de Vlaamse overheid in aanmerking komt als fyto-bijscholing. Wacht dus op dit antwoord alvorens de uitnodiging te versturen naar de leden. Doe je aanvraag ruim op tijd zodat er mogelijkheid is om bij te sturen ingeval van problemen.

Programma, onderwerpen en lesgevers

- duurtijd van een ONLINE bijscholing : minstens 2 uur over thema('s) gewasbescherming in ruime zin
- duurtijd van een FYSIEKE  bijscholing :  minstens 3 uur, waarvan minstens 2 uur moet handelen over gewasbescherming in ruime zin,
zoals bijvoorbeeld:

 • wetgeving
 • EHBV: Eerste Hulp Bij Vergiftiging (een algemene EHBO geldt niet als bijscholing fytolicentie)
 • Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Driftreductie (bvb driftreducerende doppen)
 • IPM-richtlijnen
 • www.fytoweb.be
 • Puntvervuiling
 • Alternatieve gewasbescherming
 • Spuittoestellen: keuring/afstelling
 • Duurzame spuittechnieken
 • Veilig werken met fytoproducten
 • Opslag van fytoproducten
 • Indeling insecticiden/herbiciden/fungiciden

Er bestaat momenteel geen specifieke lijst van onderwerpen die wel/niet in aanmerking komen. Elk programma en onderwerp dient vooraf goedgekeurd te worden door de Vlaamse overheid. Belangrijk dus om dit goed te omschrijven; uiteraard moet het gaan over gewasbescherming.
Minstens 1 uur van de bijscholing moet gegeven worden door een lesgever die niet actief is in de commerciële sector (hij/zij is dus geen verkoper/producent van gewasbeschermingsmiddelen). Dit kunnen medewerkers zijn van proefcentra, Boerenbond, overheidsdiensten, scholen, enz.
Elk thema dat handelt over gewasbeschermingsmiddelen moet gebracht worden door een lesgever die zelf in het bezit is van een P3-licentie.  Een uitzondering hierop zijn leerkrachten uit land- en tuinbouwonderwijs (en die een les geven in hun eigen vakgebied), lesgevers EHBV of imkers.

Verplichtingen voor de organsiator bij ONLINE bijscholing:

 • uiterlijk één dag vooraf: deelnamelink met opleidingsnummer via mail versturen naar landbouwvorming@lv.vlaanderen.be en info@agrocampus.be 
 • zo snel mogelijk na de activiteit het volgende doorsturen aan info@agrocampus.be :
  • overzicht van alle deelnemers:  naam, voornaam en rijksregisternummer.  Het moet voor ons duidelijk zijn over welke personen het hier gaat (inloggegevens van een deelnemer wijken soms af van de naam)
  • logbestand van de vergadering.
   Opgelet: Een bijscholing die minder dan 2 uur duurt wordt door de overheid afgekeurd.  Een individuele deelnemer die minder dan 2 uur deelneemt behaalt geen bijscholing.  Basis hiervoor is het logbestand.
  • ingevuld A7 formulier (door lesgever)

Uitnodiging: er geldt een communicatieverplichting vanuit de overheid

Maak in de uitnodiging duidelijk dat het gaat over een fyto-bijscholing. Op de uitnodiging moeten ook volgende logo's opgenomen worden:

 • logo AgroCampus
 • logo  fytolicentie
 • combi-logo Vlaanderen-EU

 

Registratie van deelnemers aan een bijscholing

Alle deelnemers moeten zich elektronisch laten registreren met hun E-ID. Als organisator zorg je voor de registratie van deze aanwezigheden. Je kan dit zelf doen door gebruik te maken van ons registratieprogramma (zie verder).

Registreren is eenvoudig, maar dient toch nauwgezet te gebeuren.

Hierbij enkele aandachtspunten:

 • neem reeds in je uitnodiging op dat de deelnemers zich op de activiteit elektronisch moeten laten registreren, en dat men dus hun E-ID moeten meebrengen.
 • zorg voor een pc met kaartlezer
 • registreren doe je met het E-ID programma van AgroCampus, dat je hieronder kan downloaden.
 • registreer enkel de personen die effectief aanwezig zijn en de hele vorming volgen.
 • een deelnemer die geen E-ID bij zich heeft maar wel een vervangend document of informatie: lesgever noteert de naam, voornaam en rijksregisternummer op de keerzijde van het A7-formulier (dat de lesgever vooraf toegestuurd krijgt).
 • na de activiteit bezorg je als organisator het bestandje met geregistreerde deelnemers.

Wat als iemand geen e-ID (bij) heeft of de e-ID niet gelezen kan worden?

 • Als een deelnemer (tijdelijk) geen e-ID heeft, maar een vervangend document (bijvoorbeeld wegens verlies of diefstal), moet de lesgever of registrator de naam, voornaam en rijksregisternummer noteren op de keerzijde van zijn/haar formulier A7.
 • Als er deelnemers zijn waarvan de e-id niet gelezen kan worden, is het de lesgever die de nodige gegevens op de keerzijde van het formulier A7 noteert (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het is steeds de lesgever die verklaart dat de betrokken deelnemers effectief aanwezig zijn in de vorming. Dit is de enige geldige manier om deze uitzonderingen door te geven.

Wat met buitenlandse deelnemers?

Van een buitenlandse deelnemer noteert de lesgever of registrator volgende gegevens op achterzijde van het formulier A7 :

 • de volledige naam
 • de geboortedatum en -plaats
 • het nummer van de fytolicentie
 • volledig adres
 • emailadres en/of telefoonnummer

Het is steeds de lesgever die verklaart dat de betrokken deelnemers effectief aanwezig zijn in de vorming. Dit is de enige geldige manier om deze uitzonderingen door te geven.

Het AgroCampus E-ID-programma

Om de aanwezigheden te kunnen registreren heb je 3 dingen nodig:

 1. Een computer met kaartlezer
 2. De E-ID software van de overheid. Je vindt deze software en de instructie hier op de website van de overheid.
 3. Het registratieprogramma van AgroCampus.
  Je vindt het installatiebestand voor Windows-computers (Voor mac is er spijtig genoeg geen versie beschikbaar.) hier.
  Je moet eerst het bestandje ontkoppelen op je pc, daarna de bestanden uitpakken en dan setup uitvoeren.
  Installatiebestand registratieprogramma AgroCampus

Hoe je het programma gebruikt, lees je hier:  Hoe aanwezigheden registreren in het kader van fyto.