Gesubsidieerde vormingen: wat houdt dit in voor de lesgever? | AgroCampus
Menu

Gesubsidieerde vormingen: wat houdt dit in voor de lesgever?

Gesubsidieerde vormingen: wat houdt dit in voor de lesgever?

Wie, wat, waar en wanneer?

Jouw medewerking als lesgever voor een vormingsactiviteit kan gevraagd worden door de secretaris van de vereniging (Bedrijfsgilde, Kring, Gewest). Wanneer de afspraken gemaakt zijn, zal de secretaris subsidies aanvragen voor deze activiteit bij ons.

Welke formulieren komen hierbij kijken?

Wij bezorgen u ten laatste één week op voorhand volgende formulieren:

  • A7 formulier ‘verzoek om uitbetaling van een vormingsactiviteit’ hierop kan je zowel de locatie, het uur, het onderwerp en de plaatselijk verantwoordelijke terugvinden.

Na afloop van de activiteit

Op het A7 formulier moeten slechts enkele gegevens ingevuld worden m.n.: aantal deelnemers (*), datum, handtekening en de wijze van uitbetaling (zie 4 mogelijkheden op het formulier). Op de keerzijde van het formulier kan je ook steeds opmerkingen van elke aard noteren.
Stuur het ingevulde formulier vervolgens zo snel mogelijk terug naar info@agrocampus.be. Ook indien je geen vergoeding wenst.

Uitbetaling van de lesgeversvergoeding/verplaatsingskosten

De lesgeversvergoeding voor 2020 bedraagt 54,24 EUR per lesuur. AgroCampus doet de uitbetaling hiervan om de 2 maanden. Deze vergoeding wordt uitgekeerd in het zelfstandigenstatuut en zal opgenomen worden in de fiche 281.50.

Verplaatsingskosten kunnen worden vergoed door de organisator. Dit bedraagt 0,30 EUR/km. Indien AgroCampus zelf de organisator is, ontvang je hiervoor ook een formulier. In alle andere gevallen maak je hierover concrete afspraken met de lokale organisator.

 

(*) Een vorming van max. 3 uur en een theoretische cursus (min. 20 uur) komen in aanmerking voor subsidies vanaf 10 geldige deelnemers. Een praktische cursus (min. 20 uur) is reeds subsidieerbaar vanaf 6 geldige deelnemers. Ook voor een vorming van max. 3 uur i.k.v. de biologische landbouw kunnen er subsidies aangevraagd worden vanaf 6 geldige deelnemers.